Nul-meting van uw ICT

Feitelijk is een 0-meting van uw ICT een inventarisatie van de huidige ICT situatie. Echter met een specifiek doel. Want vanuit de huidige situatie van uw ICT kan makkelijk en weloverwogen gekeken worden naar een gewenste toekomstige situatie en hiernaar  toe gewerkt worden. De bedoeling van een 0-meting is dan ook om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij aanvang van een ICT ontwikkelingstraject.

Waarom een ICT  nul-meting?

Een 0-meting voeren we niet zomaar uit, er moet een duidelijke aanleiding voor zijn. Er is bijvoorbeeld onvrede of twijfel over de gang van zaken, of er is behoefte aan een insteek voor een gewenste ICT ontwikkeling. Hoe beter de aanleiding zich laat profileren, des te gerichter de 0-meting gedaan kan worden, en des te bruikbaarder de opbrengst is.

De uitvoering van een ICT nul-meting

Een nulmeting kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Welke manier het beste is, hangt af van uw perceptie en wat we precies willen weten van het systeem. Bijvoorbeeld:

  • Hoe is uw netwerk ingericht en wat zijn de functionaliteiten van de componenten in uw netwerk?
  • Hoe is de gesteldheid van uw servers en hoe is de infrastructuur?
  • Wat zijn de oorzaken van een (dreigende) downtijd van uw netwerk door bijvoorbeeld virussen of hardware gerelateerde storingen?
  • Welke specifieke applicaties zijn er geïnstalleerd?
  • Is uw netwerk adequaat beschermd tegen hackers, spam en andere bedreigingen?
  • Komt uw netwerk in aanmerking voor een upgrade?

Deze en andere vragen kunnen wij beantwoorden na een 0-meting. Een 0-meting is tevens een goed uitgangspunt om een solide  begroting voor de toekomst op te stellen. Want op basis van een 0-meting werken we samen aan een juiste invulling van uw automatisering. Samen met ons ICT advies en uw wensen kunnen er scenario’s gemaakt worden voor nu en/of in de toekomst. Zaken die direct aangepakt dienen te worden krijgen uiteraard de eerste prioriteit.